• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

  • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101
3a5a3a29170e9861d8c2232070688eef_L

Η πιθανή ημερομηνία τοκετού υπολογίζεται με βάση την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου και προσθέτοντας +7 ή +10 μέρες και αφαιρώντας 3 μήνες.
Π.χ. αν η ΤΕΡ (τελευταία περίοδος) είναι στις 10/10/2012 ή ΠΗΠ (πιθανή ημερομηνία τοκετού) υπολογίζεται στις 17-20 /7/3013.