• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

  • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101

karyotyposΤο νέο τεστ που ανιχνεύει 120 Σύνδρομα και Γεννετικές ανωμαλίες 

Είναι ένα γενετικό test που ανιχνεύει στα χρωμοσώματα του εμβρύου 120 σύνδρομα και γενετικές ανωμαλίες έναντι 10 του κλασικού καρυότυπου που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια φυσιολογική κύηση χωρίς προηγούμενο ιστορικό ή χρωμοσωμικά ευρήματα.

Εφαρμόζεται στα πλαίσια της αμνυοπαρακέντησης. Απαιτείται μικρότερη ποσότητα αμνιακού υγρού και τα αποτελέσματα τα έχουμε πιο γρήγορα, σε 4 μέρες και όχι σε 20 με το ίδιο κόστος.

Σήμερα με τον μοριακό καρυότυπο είναι δυνατόν να ανιχνευθούν γενετικές ανωμαλίες και από μέρη των χρωμοσωμάτων που μέχρι σήμερα παραμένουν αδιάγνωστα τόσο με τον υπερηχογραφικό έλεγχο όσο και με τον κλασικό καρυότυπο.