• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

  • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101

Τι είναι η Υστεροσκόπηση; 

gynecology

Τι είναι:

Είναι ενδοσκοπική μέθοδος για την εξέταση και θεραπεία της ενδομητρικής κοιλότητας (εσωτερικό της μήτρας).

Πού εφαρμόζεται:

Σε περιπτώσεις υπογονιμότητας (λύση συμφύσεων και διάνοιξη των σαλπιγγικών στομίων).

Σε υποβλεννογόνια ινομυώματα.

Σε πολύποδες του ενδομητρίου.

Σε διαφράγματα της μήτρας.

Σε αφαίρεση ενδομητρικών συσκευών IVD (ενδομητρικά σπειράματα).

Σε θεραπεία λειτουργικών αιμορραγιών  της μήτρας.

Ποιό το πλεονέκτημα της μεθόδου;

Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και πραγματοποιείται χωρίς τομές σε λίγα λεπτά. Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι αμελητέος και η ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.