• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

  • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101
cancer-de-ovarios

Η ωοθηκική ανεπάρκεια αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της ηλικίας. Ωστόσο πολλές γυναίκες παρουσιάζουν Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια (ΠΩΑ) ενώ βρίσκονται ακόμα στην αναπαραγωγική ηλικία. Αφορά κυρίως γυναίκες κάτω των 40 ετών και χαρακτηρίζεται από αμηνόρροια, αραιομηνόρροια που οφείλεται στην ελάττωση του αριθμού των ωοθυλακίων με ταυτόχρονη αύξηση των γοναδοτροπινών και πτώση των οιστρογόνων.

Η Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια εμφανίζεται στο 1-5 % των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας και συνήθως παρουσιάζεται με διαταραχές κύκλου, ενώ συγχρόνως, οι γυναίκες αυτές, εμφανίζουν και δυσκολία στη σύλληψη και τη γονιμότητα. Τα αίτια της ΠΩΑ μπορεί να είναι γενετικά, ιατρογενή, ιογενή ή αυτοάνοσα. Στην πλειονότητα των γυναικών με ΠΩΑ, η αιτία δεν μπορεί να καθοριστεί και αποτελούν την ομάδα με ιδιοπαθή πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια.

Πολλές θεραπείες έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση της νόσου, όπως, κιτρική κλομιφαίνη, γοναδοτροπίνες, οιστρογόνα, GnRH ανάλογα, αντισυλληπτικά, κορτικοστεροιδή ή συνδυασμός των παραπάνω φαρμάκων. Με αυτές τις θεραπείες, το 6,3% των γυναικών με ΠΩΑ θα επιτύχουν εγκυμοσύνη. Εάν δεν υπάρξει ειτυχία με τα ανώτερω θεραπευτικά σχήματα, οι ασθενείς καταφεύγουν στη δωρεά ωαρίων.