• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

  • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν για την εισαγωγή σας είναι:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρωτότυπη με έκδοση 6μηνου)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο με έκδοση 6μηνου)
  • Αστυνομική ταυτότητα και των δυο γονέων ή διαβατήριο εάν είστε αλλοδαποί
  • Κάρτα ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα εφόσον υπάρχει
  • Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Α.Φ.Μ και των δύο γονέων
  • Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων