• Μαιευτικό & Γυναικολογικό Ιατρείο

 • Αθήνα - Αμπελόκηποι Λεωφ. Κηφισίας 80 Τηλ. 2106910101

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να υποβάλεις αίτηση για άδεια εγκυμοσύνης ΙΚΑ είναι τα εξής:

 1. Απόδειξη ότι έχετε 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια, συγκεκριμένα 200 ένσημα πριν την πιθανή (ΠΗΤ) ή την πραγματική ημερομηνία τοκετού. Επειδη τώρα όλα είναι ηλεκτρονικά και τα ένσημά φαίνονται στο online Σύστημα, λογικά δε χρειάζεται να κρατάτε κάποιο δικαιολογητικό.
  Όμως, καλό είναι να κρατάτε Απόσπασμα του Ατομικού σου λογαριασμού στο ΙΚΑ τα τελευταία 2 χρόνια. Διαφορετικά, αν τα ένσημα είναι πρόσφατα και δε φαίνονται ακόμη στο Σύστημα, ζήτηστε από τον εργοδότη σας και έχετε μαζί σας μια Βεβαίωση εργοδότη, που θα λέει ημέρες εργασίας-ένσημα. Η Βεβαίωση εργοδότη πρέπει να είναι σφραγισμένη από το ΙΚΑ που υπάγεται.
 2. Βεβαίωση που αναγράφει την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού (Π.Η.Τ.) από γιατρό συμβεβλημένο με το ΙΚΑ  ή από γιατρό Κρατικού Νοσοκομείου.
  Η βεβαίωση πρέπει να αναγράφει τον αριθμό ΤΣΑΥ του γιατρού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για την ημερομηνία που σταματάτε τη δουλειά, 56 μέρες πριν την Π.Η.Τ., λόγω εγκυμοσύνης.
  Σε αυτό το έντυπο υπογράφετε και εσείς πως σταματάτε να εργάζεστε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  Αυτό το χαρτί το παίρνετε από το ΙΚΑ, αλλά αν θέλετε για ευκολία μπορείτε να το εκτυπώσετε και από το διαδίκτυο. Θα το αναζητήσετε ως
  Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για άδεια εγκυμοσύνης ΙΚΑ
 4. Αν δεν υπάρχει εργοδότης, Απόλυση ή Οικειοθελή αποχώρηση του που έχει αναγγελθεί στον ΟΑΕΔ.
 5. Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (αν υπάρχει).
 6. Υπεύθυνη δήλωση που μπορείτε να πάρετε από το ΙΚΑ και την υπογράφετε μπροστά στον υπάλληλο στην οποία αναφέρεται ότι δε θα εργαστείτε σε κανένα εργοδότη όσο επιδοτείστε από το ΙΚΑ.
 7. Αν δεν πατε εσείς στο  ΙΚΑ αλλά στείλετε πχ το σύζυγό σας, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο ΚΕΠ.
 8. Αν δεν πάτε εσύ αυτοπροσώπως στο ΙΚΑ για την αίτηση για επίδομα εγκυμοσύνης, φτιάξτε εξουσιοδότηση στο ΚΕΠ για όποιον στείλετε.